Advisory Committee

Shree Abhinav Mahavir Dham Advisory Committee

Advisory Committee

S.No. Photo Name Native Place Address Phone No.
1 Sha. Pukhraj Jethmalji Bali Chennai 09381877960
2 Sha. Sagarmalji Bhabhutmalji Lunawa Mumbai 09324093222
022-23712073
3 Sha. Vinaychandji Vardichandji Chandrai Mumbai 09840036929
4 Sha. Bhabutmalji Kisturchandji Sumerpur Sumerpur 09414123902
5 Sha. Parasmalji Sesmalji Bankli Sumerpur 09829079996
02933-252064
6 Sha. Vijayraj Vanechandji Desuri Mumbai 09821014221
7 Sha. Indarmal Ummedmalji Bijapur Mumbai 08080612224
8 Sha. Mahendrakumar Lubchandji Lunava Mumbai 09820835835
9 Sha. Phoolchand R. Chouhan Lunava Mumbai 09820376123