Trust board

Shree Vardhman Jain Boarding House (Hostel), Executive Trust - Sumerpur

Trust Panel

S.No. Photo Name Designation Gautra Native Place Recent City Phone No.
1 Sh. Ummedmal Poonamchandji President Sakriya Nana Mumbai 09867220044
2 Sh.Mulchand Sakalchand Vice president Kothari Bankli Mumbai 09323254322
3 Sh. Shantilal Sakarchandji Vice president Takhatgadh Chennai 09841086635
4 Sh. Shashtilal Mannaji Shobhavat Secretary Varadriya Khivandi Mumbai 09820208325
5 Sh. Jayantilal Nihalchandji Joint Secretary Sumerpur Sumerpur 09714464101
6 Sh. Punamchand Jasrajji Joint Secretary Varadriya Naralai Mumbai 09969311317
7 Sh. Mukeshkumar Bhabootmal Ji Cashier Sumerpur Sumerpur 09414882804
8 Sh.Ghisulal Hajarimalji Cum-cashier Bijapur Mumbai 08879135152
9 Sh. Vastimalji Moolchand Ji Koselao Mumbai 09820454377
10 Sh. Futtermal Jouharmalji Trustee Nad Gauta Solanki Gooda Baalotan Mumbai 09869388913
11 Sh .Kantilal Kheemarajji Ratan Chand. Trustee Valdriya Ghanerav Mumbai 09833691213
12 Sh.Dipakkumar Otarmalji Javeri Trustee Lunava Mumbai 09820035720
13 Sh. Uttamchand kesarmalji Trustee Sumerpur Mumbai 09820156554
14 Sh.Bherulalji Madanlalji Trustee Ranigaon Mumbai 09322727442
15 Sh. Kevalchand Pukhrajji Trustee Saddi Mumbai 09820063847
16 Sh. Ghisulal Hajarimalji Trustee Beda Mumbai 09869471461
17 Sh.Ghiusulal Himmatalji Trustee Sumerpur Sumerpur 09414591919
18 Sh.Surajmal Kaporchandji Trustee Shivganj Chennai 09840203833
19 Sh.Champalal Chunnilal Kothari Trustee Bankli Banglor 09845141480
20 Sh. Babulal shermalji Trustee Chauhan Bali Ahmedabad 09898016291
21 Sh. Sohanlal Javanamalji Trustee Nimb Solanki Lunava Mumbai 09967931988
22 Sh. Bharatkumar Bhikamchand Ji Trustee Beda Mumbai 09321575445
23 Sh. Prakashchand Shantilalji Trustee Varadriya Khivandi Mumbai 09322667618
24 Sh. Kamlesh Kumar Kantilalji Trustee Narlai Mumbai 09840203833
25 Sh. Champalalji Kapporchandji Trustee Paladi Jod Mumbai 09884110712
26 Sh. Suresh Kumar Shantilalji Trustee Bankali Mumbai 09920400350
27 Sh. Madan Lal I. Jain (CA) Trustee Nana Mumbai 08108273000
28 Sh. Praveen Kumar Moolchand Ji Trustee Takhatgarah Mumbai 09820183383
29 Sh. Ashok Kumar Mishrimalji Trustee Ranigaon Mumbai 09820407562
30 Sh. Prakashchand Sohanlalji Trustee Sumerpur Sumerpur 09414123629
31 Sh. Ramesh Kumar Gulabchand ji Trustee Sadari Pune 09850644000