Contact person

Contact Shree Abhinav Mahavir Dham Office


Sumerpur: Shree Vardhman Jain Boarding House(Hostel)

Address : National Highway No.14, Sumerpur(Rajasthan)- 306902 Station : Jawai Bandh
Phone : 02933-252085
Fax : 02933-254085
E-mail : abhinavdhamsumerpur@gmail.com
Mobile No. : 07073411593

Mumbai : Shree Abhinav mahavir Dham Office

Office Address : 221, Krishna Chowk, M. J. Market, Kalbadevi, Mumbai - 400 002. Station : Jawai Bandh
Phone : 022-2240 9888, 022-2240 9889, 09820208325
E-mail : contact@abhinavmahavirdham.com
Mumbai
Sha.Umedmalji Poonamchandji Sakariya (Nana)
74, Champa Gali, 4TH Floor Mumbai - 400002.
Mobile:09867220044
Mumbai
Sha. Shantilal Mannaji Shobhawat (Khiwandi)
221, Krishna Chowk, M.J. Market,
Kalbadevi, Mumbai - 400 002.
Mobile:09820208325
Chennai
Shah. Surajmal ji Kapurchand ji
C/O R. K. Metal Wear
293, Mint Street,
Chennai 600003
Phone- 23465213/4
Mobile- 9840223833
Chennai
Sha. Shantilal Sakalchandji (Takhatgad)
3, Ponap Lane, Chennai - 600003
Mobile:09841086635
Ahemdabad
Sha. Babulal Saremalji (Lunawa)
14 A Girdhar Nagar, Society Shaibaug,
Ahemdabad - 380004.
Mobile:09898016291
Bengaluru
Sha. Champalal Chunnilalji Kothari(Bankli)
Arihant Complex, 198, Chickpet,
Bangaluru - 560053.
Mobile:09845141480
Pune
Sha. Rameshkumar Gulabchanji
F-214,Parmar Thread Centre,
Sadhu Vasdani Circle,
Pune-471001.
Mobile:020660209081,09850644000